الثقافة العربية

Ludność w Tunezji

  • Gęstość zaludnienia - 63,5 osób/km².
  • Przyrost naturalny - 1,12%.
  • Średnia długość życia - kobiety 77 lat, mężczyźni 72 lata
  • Grupy etniczne - Arabowie 97%, Berberowie 1%, Europejczycy 1%, Żydzi i inni 1%.
  • Religia w Tunezji - islam (sunnici) 99,66%, chrześcijaństwo 0,23%, judaizm 0,02% i inne .
  • Analfabetyzm - 29%.
  • Obowiązujące języki - arabski - dialekt zachodni (urzędowy), francuski (handlowy).

Wyszukiwanie

© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone.